Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW5000 TB

Model: Dolphin DW 5000

Công suất rửa trung bình 60~68 khay/giờ

Nhiệt độ rửa: 60 ~ 65 oC