Bếp Á 3 họng TB có kệ dưới

Kích Thước: 2100 x 750 x 850mm
Chân D50, thanh giằng D25mm, có điều chỉnh.
Gồm 2 vòi nước cấp và 3 bộ kiềng gang