Máy trộn bột 20L Berjaya có lưới BM20N

Máy trộn bột 20 lít Berjaya có lưới

Model: BJY – BM20N
Nhãn hiệu: Berjaya
Kích thước: 530 x 460 x 880 mm