Bàn đông 3 cánh Berjaya BS 3DF TB

MODEL: BS 3DF7/Z TB và  BS 3DF8/Z TB
Nhiệt độ: -10 đến -18 độ C
Kích thước ngoài (mm): 2100 x 760 x 840  và 2400 x 760 x 840
Kích thước trong (mm): 1651 x 584 x 597 và 1953 x 584 x 597
Dung tích (lít): 575 và 723

Danh mục: