Bàn nửa đông nửa mát 3 cánh Berjaya BS 3DF/Z TB

Sản xuất bằng inox

Nhiệt độ ngăn lạnh: +1 ~ +6 (° C)

Nhiệt độ ngăn đông: -20 ~ -12 (° C)

Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số