Bếp chiên nhúng dùng điện 4 lít BERJAYA TB

Model: BJY-EDF4

Kích thước: 380 x 210 x 250 mm

Công suất: 2000 W