Tủ mát 3 cánh kính Berjaya TB

Model: 3D/DC- SM TB

Nhãn hiệu: Berjaya

Nhiệt độ: +2 ~ +8oC

Kích thước: 1880 x ( 710 + 20) x 2060 mm