Máy làm đá vảy Scotsman MF46 TB

Model: MF 46

Sản lượng: 320 Kg/ngày

Kích thước: 570 x 640 x 650mm