Tủ nửa đông nửa mát Skipio SRFT25-2

Mô hình: SRFT25-2

Nhiệt độ đông:  -21 độ C đến -12 độ C

Nhiệt độ mát: 1 độ C đến 8 độ C

Kích thước (mm): 640 x 850 x 1926 mm

Dung tích đông (lít): 222

Dung tích mát (lít): 242