Tủ nửa đông nửa mát 6 cánh Berjaya TB

Model: BS DU4C2F/Z (6 cánh)

Kích thước ngoài: 1950 x 770 x 2060

Kích thước bên trong:

                    Ngăn mát: 1194 x 597 x 1460

                    Ngăn đông: 619 x 597 x 1460