Máy làm đá vảy Scotsman AF100 TB

Model : AF 100

Kích thước: 590 x 620 x 1010/1130 mm

Sản lượng: 85 Kg/ngày