Tủ đông Berjaya 2 cánh kính TB

Mã sản phẩm: 2D/DF-SM-EV

Nhiệt độ: -10 đến -18oC

Dung tích: 976 Lít

Khối lượng: 199 Kg