Tủ đông Berjaya 3 cánh kính TB

Mã sản phẩm: 3D/DF-SM-EV

Nhiệt độ: -10 đến -18oC

Dung tích: 1507 Lít

Khối lượng: 279 Kg