Tủ đông Berjaya 1 cánh kính TB

Mã sản phẩm: 1D/DF – SM – EV

Nhiệt độ (oC): -10 đến -18

Dung tích : 444L

Khối lượng: 113 Kg