Tủ đông 2 cánh đứng Turbo Air

Model: KF45-2

Nhiệt độ: -3℃ ~ -25℃

Dung tích: 1175 L