Bếp âu 2 họng dùng gas OB2 TB

  • Bếp âu 2 họng dùng gas
  • Model: OB2
  • Nhãn hiệu: Berjaya
  • Kích thước: 300 x 720 x 350 mm
  • Trọng lượng: 28kg
  • Công suất gas tiêu thụ: 40000 Btu/Hr