Bếp âu 6 OB6 TB

  • Nhãn hiệu: BERJAYA
  • Model: OB6
  • Kích thước: 906 x 790 x 350 mm
  • KT đóng kiện: 955 X 845 X 445 mm
  • Thuộc nhóm Bếp âu dùng gas
  • Số họng đốt gas: 6