Bếp âu 4 họng có lò nướng DRO4L TB

  • Kích thước: 600x790x1070mm
  • Trọng lượng: 127Kg
  •  Số lượng bếp: 4 họng gas
  • Kích thước lò nướng: 490x550x300 mm
  • Lượng gas tiêu thụ: 110000 Btu/Hr