Bếp âu 6 họng OB6FS TB

  • Nhà sản xuất: BERJAYA
  •  Mã sản phẩm: OB6FS-17
  • Nhóm bếp âu nhà hà
  •  Kích thước DxRxC: 906 x 790 x 1010 mm
  • KT đóng kiện DxRxC: 955 X 845 X 445 mm
  •  Số họng đốt gas: 6
  •  Công suất: 120000 Btu/Hr tức 127,2(MJ/Hr)
  • Trọng lượng: 80 Kg