Bếp âu 4 họng dùng gas OB4 TB

  • Bếp âu 4 họng dùng gas
  • Model: OB4
  • Nhãn hiệu: Berjaya
  • Kích thước: 600 x 720 x 350 mm
  • Trọng lượng: 48 kg
  • Công suất gas tiêu thụ: 80000 Btu/Hr