Bếp Âu 4 họng có rán phẳng dùng gas TB

  • Model: OB4GG1B
  • Nhãn hiệu: Berjaya
  • Kích thước: 900 x 790 x 520 mm
  • Trọng lượng: 79kg
  • Công suất gas tiêu thụ: 106.000 Btu/Hr
  • Sản xuất: Malaysia