Tủ mát trưng bày 1 cánh kính Berjaya TB

Model: 1D/DC- SM TB
Nhãn hiệu: Berjaya
Nhiệt độ: +2 ~ +8oC
Kích thước: 635 x ( 710 + 20) x 2060 mm
Dung tích: 444 lít