Bàn mát 3 tầng 6 ngăn Berjaya BS6DR/C6 TB

  • Model: BS6DR/C6/3
  • Số ngăn kéo: 6
  • Nhiệt độ: +1℃ ~ +6℃
  • Kích thước: 1800 x 760 x 840 mm
  • Trọng lượng: 150 Kg
  • Kích thước của ngăn kéo: 12 x FP 1/1 – 2 1/2
  • Công suất: 581 W
  • Điện áp: 230V/50Hz/1P (220V/60Hz/1P)
Danh mục: