Bàn mát 2 cánh kính Berjaya B2D/C6 TB

Mã sản phẩm: B 2D/C5/6-S

                          B 2D/C6/6-S

Nhiệt độ (độ C): +2 đến +8

Xuất xứ: Berjaya – Malaysia

 

 

 

 

Danh mục: