Bàn mát pizza Berjaya 3 cánh BS 3DC7/C TB

  • Model: BS3D/PCF8/Z
  • Nhiệt độ: +1℃ ~ +6℃
  • Kích thước: 2400 x 760 x 1080 mm
  • Số lượng khay: 10 x FP 1/3 – 4
  • Trọng lượng: 196 Kg
  • Công suất: 772 W