Bàn mát 3 tầng 3 ngăn Berjaya BS3DR/C4 TB

  • Model: BS3DR/C4/3
  • Nhiệt độ: +1℃ ~ +6℃
  • Trọng lượng: 119 Kg
  • Kích thước: 1110 x 760 x 840 mm
  • Số ngăn kéo: 3
  • Kích thước của ngăn kéo: 6 x FP 1/1 – 2 1/2
  • Công suất: 530 W
Danh mục: