Bàn mát pizza Berjaya 2 cánh BS 2DC4/C TB

Model: BS2D/PCF6/Z

Công suất tiêu thụ: 680 W

Trọng lượng sản phẩm: 156 Kg