Bàn mát 3 cánh kính Berjaya B3D/C7

Mã sản phẩm: B3D/C7/600-SM

Nhiệt độ: +1℃ ~ +6℃

Kích thước: 2100 x (600 + 20) x 840 mm

Danh mục: