Bàn mát pizza Berjaya 1 cánh BS 1D/PCF4 TB

Model : BS 1D/PCF4/Z

Nhiệt độ : 2ºC đến 8ºC

Kích thước : 1200x760x1080 mm